YSK’nın sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösteren genelgesi Resmi Gazete’de

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Mar 17, 2023 Yorum Yok

Resmi Gazete’de yayımlanan 135 sayılı genelgeye nazaran, sandık heyeti ve seyyar sandık şurası, bir lider, altı asıl ve yedek üyeden oluşacak ve asıl üyeleri ile toplanacak. İlçede misyon yapan bütün halk görevlilerin listesi, mülki yönetim amiri tarafından yerleşim yerleri adresi temel alınarak ilgili ilçe seçim şurası başkanlıklarına gönderilecek. İlçe seçim konseyi lideri, bu halk vazifelileri ortasından muhtaçlık duyulan sandık şurası lideri sayısının iki sert halk görevlisini isim çekme suretiyle tespit edecek ve bu bireyler ortasından pürüz hali bulunmayanları sandık konseyi lideri olarak belirleyecek. Sandık şurası liderinin vazifeye gelmemesi halinde halk vazifelileri ortasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en İhtiyar Üye konseye başkanlık edecek.

Haberin Devamı

İlçe seçim konseyi lideri, o seçim etrafında seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden nihayet Milletvekili genel seçiminde o ilçede en Fazla oyu almış olan beş siyasi parti tarafından seçim takvimi dikkate alınarak kendilerine tanınan beş günlük müddet içinde bildirilen birer asıl ve birer yedek Üye isimleri ortasından sandık konseyi üyelerini tamamlayacak. Bu yolla tespit edilen sandık heyeti Üye sayısı beşten az olduğu takdirde Noksan kalan üyelikler birebir kaideleri taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına nazaran tıpkı adapla tamamlanacak. Buna Karşın beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, seçim etrafında seçime katılan ve o ilçede teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler ortasından isim çekilecek. isim çekmedeki sıraya nazaran Noksan üyelik sayısı kadar ismi çıkan siyasi partinin, birebir metotla bildirileceği kimselerle sanık heyeti üyelikleri tamamlanacak.

SANDIK KONSEYLERİNİN MİSYON VE YETKİLERİ

Sandık etrafında tertibi sağlamakla misyonlu olacak. İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, Bina ve gibisi yerlerde, sandığın koyulacağı yeri tayin edecek. misyon yaptığı seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da Öbür bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık konseyi reis ve üyelerine, yapı sorumlularına, vazifeli olan kolluk güçlerine ve ilçe seçim konseyi tarafından sandık heyeti üyelerini vazife yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen bireylere, ilçe seçim konseyinden aldıkları evraklara istinaden oy kullandıracak ve oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazacak, imzalarını alarak evrakları ilçe seçim konseyine teslim edecek.

Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirecek. Hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulalarını, sandık kurulunca düzenlenen tutanakları, hesaba katılmayan, geçerli sayılmayan yahut itiraza uğrayan oy pusulalarını ve hesaba katılmayan zarfları, tutanak defterini, heyetçe mühürlü ve imzalı başka paketler halinde heyetin mührü ile mühürlendikten sonra reis ve üyeler tarafından imzalanıp bir torbaya konulacak. Akabinde heyetin bağlı olduğu ilçe seçim konseyine, sandık konseyi lideri ve siyasi partili üyeler ortasından isim çekme ile seçilecek en az iki Üye tarafından götürülüp teslimi sağlanacak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir