Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 10, 2023 Yorum Yok

Yurtdışı Türkler ve Hısım Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI TÜRKLER VE Hısım TOPLULUKLAR UZMAN YARDIMCISI Alım İLANI

I. genel BİLGİLER

A) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci kısmı ile 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Türkler ve Hısım Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği kararları uyarınca mesleğe Özel Karşılaşma imtihanı ile azami 10Yurtdışı Türkler ve Hısım Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

B) Müracaatlar, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Hısım Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacak olup, 30.12.2022 Cuma saat 09.00’da başlayacak ve 30.01.2023 Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir. (İleri şark Avrupa Vakit Dilimi UTC+03:00 göre)

C) Giriş imtihanı; eleme imtihanı, yazılı İmtihan ve kelamlı İmtihan basamaklarından oluşmaktadır. Eleme imtihanı, 11,02.2023 Cumartesi saat 10.00-12.00 ortası, yazılı İmtihan ise birebir gün saat 14.00-16.00 ortası Ankara’da yapılacak olup İmtihan yeri daha sonra Başkanlığın resmi internet sitesi (www.ytb.gov.tr) üzerinden duyurulacaktır.

Ç) İmtihan süreçlerine ait bilgilendirmeler, Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

D) Bu ilanda belirtilmeyen konular Yurtdışı Türkler ve Hısım Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kararlarına nazaran yürütülür.

E) Ek bilgi talepleri için aşağıdaki irtibat kanalları kullanılabilir.

J Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145,06520 Balgat-Çankaya/Ankara

S E-posta : sinav@ytb.gov.tr

S İnternet Sitesi: www.ytb.gov.tr

/ Telefon : +90 312 218 42 40

II. GİRİŞ İMTİHANINA İŞTİRAK ŞARTLARI

A) Adayların giriş imtihana başvurabilmek için aşağıda belirtilen koşullan sağlamaları gerekmektedir:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak,

2- Giriş imtihanının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olmak),

3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1 ‘de belirtilen kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti (YÖK) tarafından onaylanmış Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak (Eğitimini Yurt dışında tamamlamış adayların denklik evraklarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eğitimini Yurt dışında tamamlamış olup denklik dokümanını sisteme yüklemeyen adaylar eleme imtihanına alınmayacaktır.),

4- Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Malayca, Rusça ve Yunanca lisanlarının rastgele birinden, Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı’nda (YDS) en az (B) seviyesinde puan almak yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan bir evraka sahip olmak yahut ilgili lisanın resmi lisan olarak kabul edildiği bir ülkede en az üç yıllık ortaöğretim yahut lisans, doktora diploması almış olmak ya da o lisanın resmi lisan olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen lisan imtihanında yüzde seksen oranında başarılı olmak.

B) Yabancı lisan evraklarının geçerlilik müddetleri YDS için 5 yıl, öteki imtihanlar için 2 Yıl olarak kabul edilecek olup, müddetlerin hesaplanmasında uzman yardımcılığı giriş imtihanının nihayet müracaat tarihi temel alınacaktır.

C) Başkanlık, eleme imtihanında adayları müracaat lisan kaidesini sağladıkları tıpkı lisanda müracaat yapmış öbür adaylar ile yarıştırabilme hakkını Saklı meblağ. Bu hakkın kullanılması durumunda Başkanlık tarafından Başkanlığın muhtaçlığı, müracaatların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek lisan kontenjanlarına nazaran eleme imtihanında başarılı olan adaylar her bir lisan yahut lisan kümeleri için ayrılan kontenjanlar dahilinde muvaffakiyet sırasına konularak yazılı imtihana çağrılır.

III. MÜRACAATLARIN YAPILMASI

A) müracaat için Gerekli bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek dokümanlar şunlardır:

1- Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet evrakı (Mezuniyet bilgilerinin sistem üzerinden çekilmesi kâfi olup ayrıyeten diploma/mezuniyet evrakı yüklenmeyecektir.); eğitimini Yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik evrakı,

2- Yabancı lisan dokümanı (Bu ilanın II. GİRİŞ İMTİHANINA İŞTİRAK KOŞULLARI başlıklı kısmının (A) bendinde belirtilen evrak. YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi kafidir.)

3- Kompozisyon halinde el yazısıyla yazılmış ayrıntılı özgeçmiş,

4- SGK Hizmet Dökümü yahut daha Evvel Öbür bir yerde çalışıldığını gösteren öbür hizmet dokümanı,

5- Misyonunu yapmaya sıhhat bakımından bir pürüzünün bulunmadığına dair beyan.

B) Müracaatların incelenmesi sonucunda bu ilanın II. GlRİŞ İMTİHANINA İŞTİRAK KOŞULLARI başlıklı kısmında sayılan koşulları sağlayan adaylar eleme imtihanına çağrılacaktır.

IV. İMTİHANIN KADEMELERİ VE UYGULANMASI

Eleme İmtihanı:

A) Eleme imtihanında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden kıymetlendirilmek üzere Yekün 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:

1- genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, aktüel konular),

2- genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe mana ve imla bilgisi),

3- Başkanlık misyon alanı,

4- Memleketler arası Münasebetler (Türk Hariç siyaseti, milletlerarası alakalar, memleketler arası kuruluşlar, Yönetim bilimi, Siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye iktisadı, memleketler arası ekonomik ilgiler ve kuruluşlar),

5- Hukuk (Anayasa hukuku, yönetim hukukunun genel asılları ve idari yargı, milletlerarası hukuk ve insan hakları),

B) Eleme imtihanına ait olarak üstte belirtilen alanlarda Ayraç içinde Anlatım edilen alt hususlar öncelikli olmakla birlikte Başkanlık açısından tahdidi değildir.

C) Eleme imtihanı sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan Meydan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanacak olup, bu ilanda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının 20 sert Namzet (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) başarılı kabul edilecek ve bu adayların yazılı İmtihan karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır.

Ç) Eleme imtihanı ile yazılı imtihanın tıpkı gün yapılacak olması nedeniyle, eleme imtihanına giren bütün adaylar yazılı imtihana da katılacaktır. Lakin eleme imtihanında başarısız olduğu tespit edilen adayların yazılı İmtihan karşılıkları değerlendirilmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır.

Yazılı İmtihan:

D) Yazılı imtihan, ilanın IV. İMTİHANIN EVRELERİ VE UYGULANMASI başlıklı kısmında belirtilen mevzular çerçevesinde adayların tahlil, tartışma, kıymetlendirme, tahlil üretebilme, Fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı lisan yeterliliklerini ölçmeye yönelik Çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.

E) Yazılı İmtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan Meydan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanacak olup, bu ilanda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının 4 sert Namzet (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Sözlü İmtihan:

F) Yazılı İmtihan sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde gerçekleştirilecek olan kelamlı imtihan, adayların,

1- Bu ilanın IV. İMTİHANIN BASAMAKLARI VE UYGULANMASI başlıklı kısmında belirtilen mevzulara ait bilgi seviyesi (50 puan),

2- Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

4- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5- genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan),

6- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), taraflarından kıymetlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Kelamlı imtihanda geçer not 100 puan üzerinden 70’tir.

V. İMTİHAN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

A) Muvaffakiyet sıralaması, yazılı İmtihan ile kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İmtihan sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı İmtihan puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yet alır.

B) Giriş imtihanı sonuçlarına Başkanlığın kurumsal internet sitesi ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden erişilebilecektir.

16291/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir