10 Eylül 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 08, 2022 Yorum Yok

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı

Hukuk Hizmetleri genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Cumhur SARIAKÇALI atanmıştır.

Sosyal Emniyet Kurumu reis Yardımcısı ve Yönetim Konseyi Üyesi Cevdet CEYLAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü hususu ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci unsuru mucibince bu misyonlarından alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. genel Müdürlüğünde Aleni bulunan Yönetim Konseyi Üyeliğine, 233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince Mutlu KOÇ atanmıştır.

Maden Tetkik ve Arama genel Müdürlüğünde Aleni bulunan;

– şark Akdeniz Bölge Müdürlüğüne umut AYDIN,

– Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin BULUT,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince Gençlik ve Spor Bakanlığı;

– Eskişehir Gençlik ve Spor İ1 Müdürü Ali Osman TATLISU,

görevden alınmış,

– Eskişehir Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne, Tunceli Gençlik ve Spor Vilayet Müdürü Abdulselam ER,

– Van Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne, Sakarya Gençlik ve Spor Vilayet Müdürü Arif ÖZSOY, atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kırıkkale Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Hamza GÜNEŞ,

– Mersin Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Ökkeş DEMİR,

– Bartın Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Halil AKKAŞ,

– Tekirdağ Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Ahmet ÜZGÜN,

– Siirt Gençlik ve Spor Vilayet Müdürlüğüne Hayati KISACIK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Vilayet Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya BİNGÖL vazifeden alınmış

YERİNE

Muğla Vilayet Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin TOPRAK atanmıştır.

Vakıflar genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer ATASEVEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu yeterince vazifeden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Temel Eğitim genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Tuncay MORKOÇ atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında Aleni bulunan Takviye Hizmetleri genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Levent ÖZİL atanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı

Tedarik Hizmetleri genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince Mehmet AVCI atanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler genel Müdür Yardımcısı Murat YILDIZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu yeterince misyondan alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı

Müfettişliğe, yapılan yeterlik imtihanında muvaffakiyet gösteren Müfettiş Yardımcısı Mehmet Sait ULUĞ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince atanmıştır.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları gereğince Haşan MARAL atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Konseyi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci hususu mucibince birebir yer reis Yardımcısı Cemil BAŞPINAR atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

tabiat Muhafaza ve ulusal Parklar genel Müdürü İsmail ÜZMEZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü hususu mucibince misyondan alınmıştır.

Besin ve Denetim genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Durali KOÇAK atanmıştır.

Bilgi Teknolojileri genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Yasin Hakkı iri ve Atilla BEKTAŞ atanmıştır.

VII. Bölge Müdürü Turgut ÇANGIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci unsuru yeterince vazifeden alınmıştır.

Düzce Vilayet tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci unsuru mucibince misyondan alınmıştır.

Çorum Vilayet tarım ve Orman Müdürü Orhan SARI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci unsuru mucibince misyondan alınmıştır.

Denizli İ1 tarım ve Orman Müdürü Yılmaz ERKAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci unsuru yeterince vazifeden alınmıştır.

Orman genel Müdürlüğü

genel Müdür Yardımcısı Hayati ÖZGÜR,

– genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÖZKAYA,

– İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep ATEŞ,

– Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan AKDUMAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu mucibince misyondan alınmıştır.

Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü;

genel Müdür Yardımcıları Kaya YILDIZ ve Ş adiye YALÇIN,

– IX. Bölge Müdürü Mahmut DÜNDAR,

– XIII. Bölge Müdürü Hayrullah COŞKUN,

– XX. Bölge Müdürü Sadullah SEVEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci unsuru yeterince misyondan alınmıştır.

Devlet Su İşleri genel Müdürlüğünde Aleni bulunan genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Abdullah EKİN, Mehmet Akif BALTA ve V. Bölge Müdürü Murat ALP atanmıştır.

Tarım İşletmeleri genel Müdürlüğü genel Müdür Yardımcıları Ali Osman KIYAK, Sait KOCABAY ve Ertuğrul ANBAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu mucibince misyondan alınmıştır.

Tarım İşletmeleri genel Müdürlüğü Yönetim Konseyi Üyesi Ertuğrul ANBAR, 233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci unsuru yeterince misyondan alınmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi genel Müdürlüğünde Aleni bulunan Yönetim Şurası Üyeliklerine, 233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Mustafa ALPASLAN ve Nebi ÇELİK atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

İşçi genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem ÇAKIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu yeterince vazifeden alınmıştır.

9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL Nakit İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ Çabucak GÖR!

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir