Tag

Sözleşme

Sözleşme yenilememe de ‘idarenin takdir hakkına’ ilişkin İDDK’dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Kıyı Emniyet Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nda kontratlı uzman erbaş olarak misyon yapmakta iken kontrat mühletinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından Dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan mukavele müddetinin iki Yıl daha uzatılması talebinin, Müsait görülmeyerek kontrat yenilememe suretiyle kontratın feshine ait süreci hukuka Müsait buldu