Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge’yi yayımladı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 10, 2023 Yorum Yok

2023 YILI OCAK AYINA İLİŞKİN MALİ VE TOPLUMSAL HAKLARA AİT GENELGE

halk Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Devre Toplu Kontratın İkinci Kısım Birinci Kısmının 5 inci hususunun Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2023-30/6/2023 periyodunda geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, kontrat fiyatı artış oranları ve fiyat tavanları ile ortalama fiyat toplamı üst sonunun belirlendiği “2023 Yılı Ocak Ayına İlişkin Mali ve Toplumsal Haklara Ait Genelge” ekte yer almaktadır.

Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1/1/2023-30/6/2023 periyodu maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı açıklanmıştır. Laf konusu artışa ait kanun Teklifinin görüşmelerine Türkiye Aka millet Meclisinde başlanacak olup, Teklifin Türkiye Aka millet Meclisince kabul edilmesi halinde, Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1/1/2023-30/6/2023 devrinde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, mukavele fiyatı artış oranları ve fiyat tavanları ile ortalama fiyat toplamı üst sonu Laf konusu artış temel alınarak Bakanlığımızca yine belirlenerek duyurulacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir