MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 30, 2023 Yorum Yok

Söz konusu yazıda; “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğüne bağlı olarak aktiflik gösteren ilim ve sanat merkezlerine Talebe tanılama ve yerleştirme süreci, özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve ilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi kararları kapsamında her eğitim öğretim yılında yayımlanan “Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu” doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda genel Müdürlüğümüzce 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında yapılacak Talebe tanılama ve yerleştirme süreci2022-2023 ilim ve Sanat Merkezleri öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda başlamıştır.

Bilim ve sanat merkezleri Talebe tanılama ve yerleştirme süreci 1, 2 ve 3. Sınıf seviyesindeki öğrenciler için genel zihinsel, fotoğraf ve müzik Yetenek alanlarında “aday gösterme, ön kıymetlendirme ve ferdî değerlendirme” olmak üzere üç etapta gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte genel zihinsel Yetenek alanında ön kıymetlendirme kademesi her vilayette belirlenen uygulama merkezlerinde hafta sonları günlük altı Celse olacak formda tablet bilgisayarlar üzerinden yapılacaktır. Bu kapsamda Laf konusu süreci planlamak ve yönetmek üzere ilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 28’inci Hususu doğrultusunda Vilayet tanılama İmtihan kurulları oluşturulmuştur. Bununla birlikte, hafta sonu yapılan genel zihinsel Yetenek alanı ön kıymetlendirme basamağı için yapılacak uygulamalarda gözetmenlerin günde üç Celse olacak halde en Çok 12 gün görevlendirilmesi planlanmıştır.

Ayrıca 0.12.2022 tarihli ve 67267364 sayılı yazma ekinde belirtilen ön kıymetlendirme uygulama asılları kapsamında gereksinim duyulması halinde, ilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 28’inci Maddesi’ne nazaran oluşturulan Vilayet tanılama kurullarının yanı Dizi birebir yolla ilçelerde alt komiteler oluşturulması düşünülmektedir.

Söz konusu süreçte, ilim ve sanat merkezlerine örgün eğitime devam etmekte olan ilkokul 1,2 ve 3. Sınıf seviyesindeki öğrencilerin genel yetenek, fotoğraf ve müzik Yetenek alanlarına mahsus marifet ve Yetenek düzeylerine nazaran Talebe seçimi gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı ilim ve Sanat Merkezleri öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda yapılacak olan genel zihinsel Yetenek alanı ön kıymetlendirme uygulamalarında, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Karar’ın 12’inci unsurunun birinci fıkrasında belirtilen “Her derece ve tıptaki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı mucibince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, Tertip tespiti, mesleksel formasyon, adaylık eğitimi, marifet imtihanı ve beceri/proje müsabakası imtihanlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir İmtihan komite üyeliği ve her bir İmtihan gözcülüğü için 5 saat ek ders fiyatı ödenir.” kararı kapsamında vazife alacak kurul üyeleri, yapı sorumlusu ve gözetmen olarak görevlendirilenler için her Celse başına 5 ek ders fiyatının ödenmesi gerekmektedir.” açıklamalarında bulunuldu.

İşte o yazı:

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir