Tag

Kura

Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi

Bugünkü Resmi Gazete’de yapılan değişiklikle halk Kuruluş ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam Ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in “Kura tarzına tabi taleplerle ilgili Namzet listelerinin belirlenmesi” başlıklı 12 nci hususunda Kıymetli bir değişiklik yapılmıştır

Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kritik düzenleme

Bugünkü Resmi Gazete’de yapılan değişiklikle halk Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Metot Ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in “Kura adabına tabi taleplerle ilgili Namzet listelerinin belirlenmesi” başlıklı 12 nci hususunda Değerli bir değişiklik yapılmıştır