Tag

Dans

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Kolunda 25.11.2010 tarihinden itibaren öğretim üyesi ve anne ilim kolu lideri olarak çalışan davacının çalışmalarının 5510 sayılı Kanun’un 40. hususu kapsamında olduğunun tespiti istemiyle açılan davada “yararlandırılması” tarafındaki kararı bozdu.

Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Danıştay 1. Dairesi, yalnızca üst yönetici olması nedeniyle mevzuata muhalif gerçekleştirilmesinden hareketle belediye liderlerinin cezai sorumluluğundan Laf edilemeyeceğini belirtti.

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, ulusal Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. unsurunun 2. fıkrası ile bu husus kapsamında davacı hakkında tesis edilen “beş Yıl müddet ile hiçbir taslak ders kitabı yahut eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına” ait sürecin iptali istemine ait davada nihayet noktayı koydu.