Tag

Dava

İDDK’dan re’sen emekli edilen emniyet müdürleri hakkında önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, güvenlik genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı buyruğunda 1. Sınıf güvenlik müdürü olarak vazife yapan davacının, 3201 sayılı güvenlik Örgüt Kanunu’nun süreksiz 27. unsuru uyarınca resen emekliye sevk edilmesine ait süreci hukuka muhalif bulun Daire kararını onadı.

Yayınlanan iki yeni kararda ‘görevden almada idarenin takdir hakkı’ açıkça vurgulandı

Danıştay 2. Dairesi, yeni tarihli iki kararında belediyelerde belediye liderlerinin daire liderlerini misyondan alma konusundaki takdir hakkına vurgu yaparak süreçleri hukuka Müsait buldu8. Belediyelerde daire lideri kimdir? Daire …

Havalimanlarına yolcu taşımacılığını özel sektöre devrine iptal

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 17/06/2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. unsuru ile değişik Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 11. unsurunun 1. fıkrasının (c) bendinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.

KHK veya Komisyon kararı ile ihraç edilenler ne zaman dava açabilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, FETÖ/PYD irtibatı ve iltisakı nedeniyle gerek KHK ve gerekse kurul kararı ile ihraç edilenlerin “dava açma süresine” ait Fazla sayıda yeni karar yayımladı. Bunlardan iki tanesi aşağıda verilmiştir.

Sözleşme yenilememe de ‘idarenin takdir hakkına’ ilişkin İDDK’dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Kıyı Emniyet Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nda kontratlı uzman erbaş olarak misyon yapmakta iken kontrat mühletinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından Dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan mukavele müddetinin iki Yıl daha uzatılması talebinin, Müsait görülmeyerek kontrat yenilememe suretiyle kontratın feshine ait süreci hukuka Müsait buldu

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, ulusal Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. unsurunun 2. fıkrası ile bu husus kapsamında davacı hakkında tesis edilen “beş Yıl müddet ile hiçbir taslak ders kitabı yahut eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına” ait sürecin iptali istemine ait davada nihayet noktayı koydu.