Tag

İşlem

Yayınlanan iki yeni kararda ‘görevden almada idarenin takdir hakkı’ açıkça vurgulandı

Danıştay 2. Dairesi, yeni tarihli iki kararında belediyelerde belediye liderlerinin daire liderlerini misyondan alma konusundaki takdir hakkına vurgu yaparak süreçleri hukuka Müsait buldu8. Belediyelerde daire lideri kimdir? Daire …

KHK veya Komisyon kararı ile ihraç edilenler ne zaman dava açabilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, FETÖ/PYD irtibatı ve iltisakı nedeniyle gerek KHK ve gerekse kurul kararı ile ihraç edilenlerin “dava açma süresine” ait Fazla sayıda yeni karar yayımladı. Bunlardan iki tanesi aşağıda verilmiştir.