Tag

Karar

İDDK’dan re’sen emekli edilen emniyet müdürleri hakkında önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, güvenlik genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı buyruğunda 1. Sınıf güvenlik müdürü olarak vazife yapan davacının, 3201 sayılı güvenlik Örgüt Kanunu’nun süreksiz 27. unsuru uyarınca resen emekliye sevk edilmesine ait süreci hukuka muhalif bulun Daire kararını onadı.

Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Danıştay 1. Dairesi, yalnızca üst yönetici olması nedeniyle mevzuata muhalif gerçekleştirilmesinden hareketle belediye liderlerinin cezai sorumluluğundan Laf edilemeyeceğini belirtti.

Yayınlanan iki yeni kararda ‘görevden almada idarenin takdir hakkı’ açıkça vurgulandı

Danıştay 2. Dairesi, yeni tarihli iki kararında belediyelerde belediye liderlerinin daire liderlerini misyondan alma konusundaki takdir hakkına vurgu yaparak süreçleri hukuka Müsait buldu8. Belediyelerde daire lideri kimdir? Daire …

Havalimanlarına yolcu taşımacılığını özel sektöre devrine iptal

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 17/06/2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. unsuru ile değişik Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 11. unsurunun 1. fıkrasının (c) bendinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.

KHK veya Komisyon kararı ile ihraç edilenler ne zaman dava açabilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, FETÖ/PYD irtibatı ve iltisakı nedeniyle gerek KHK ve gerekse kurul kararı ile ihraç edilenlerin “dava açma süresine” ait Fazla sayıda yeni karar yayımladı. Bunlardan iki tanesi aşağıda verilmiştir.

İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatüye ait açılan davayı sonuçlandırdı.