Tag

Karar

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, Valinin Özel öğretim kurumlarında misyon yapan yönetici ve işçinin çalışma müsaadelerinin düzenlenmesi ve bu bireylerin vazifelerine nihayet verilmesi konusunda yetkisini kaymakama devredebileceğine hükmetti …

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, ulusal Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. unsurunun 2. fıkrası ile bu husus kapsamında davacı hakkında tesis edilen “beş Yıl müddet ile hiçbir taslak ders kitabı yahut eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına” ait sürecin iptali istemine ait davada nihayet noktayı koydu.

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesi, CHP tarafından yapılan müracaat üzerine 9.11.2022 tarihinde; 14 Şubat 2022 tarih ve 31750 sayılı Resmi Gazetede …

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Sendikalar Vakit vakit Türlü bahislerde hareket kararları alabilmektedirler. Lakin sendikaların Amel bırakma hareket kararı, resen verilen …