Tag

Kararı

İDDK’dan re’sen emekli edilen emniyet müdürleri hakkında önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, güvenlik genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı buyruğunda 1. Sınıf güvenlik müdürü olarak vazife yapan davacının, 3201 sayılı güvenlik Örgüt Kanunu’nun süreksiz 27. unsuru uyarınca resen emekliye sevk edilmesine ait süreci hukuka muhalif bulun Daire kararını onadı.

Sözleşme yenilememe de ‘idarenin takdir hakkına’ ilişkin İDDK’dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Kıyı Emniyet Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nda kontratlı uzman erbaş olarak misyon yapmakta iken kontrat mühletinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından Dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan mukavele müddetinin iki Yıl daha uzatılması talebinin, Müsait görülmeyerek kontrat yenilememe suretiyle kontratın feshine ait süreci hukuka Müsait buldu