Tag

Sayılı

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, Valinin Özel öğretim kurumlarında misyon yapan yönetici ve işçinin çalışma müsaadelerinin düzenlenmesi ve bu bireylerin vazifelerine nihayet verilmesi konusunda yetkisini kaymakama devredebileceğine hükmetti …

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar

Kimi halk İktisadi Teşebbüslerine İlişkin Takım ve Durumların İptali ve İhdası Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.