Tag

Görev

15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek

Eğitim kurumları, eğitim öğretime Amade hale getirilmeleri bakımından 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir.15 Mayıs 2023 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde idare, hazırlık ve planlama vazifelerini yapmış sayılacaktır.

MEB’den Öğretmen Dışındaki Personelin İl İçi Yer Değişikliği Duyurusu

Ulusal Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer Meydan diğer hizmet sınıflarındaki birtakım unvanlarda misyon yapan çalışanın, Vilayet içi isteğe bağlı yer değiştirme Amel ve süreçleri, ulusal Eğitim Bakanlığı Çalışanının Vazifede …

Yayınlanan iki yeni kararda ‘görevden almada idarenin takdir hakkı’ açıkça vurgulandı

Danıştay 2. Dairesi, yeni tarihli iki kararında belediyelerde belediye liderlerinin daire liderlerini misyondan alma konusundaki takdir hakkına vurgu yaparak süreçleri hukuka Müsait buldu8. Belediyelerde daire lideri kimdir? Daire …

YSK’nın sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösteren genelgesi Resmi Gazete’de

Yüksek Seçim Konseyinin (YSK) cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandık heyetlerinin vazife ve yetkilerini gösteren genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaymakamlık onayı ile geçici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Ulusal Eğitim Bakanlığı, eğitim kuramlarında vazife yapan yönetici ve öğretmenlerden İlgi ek Dersle İlgili Kararın 16’ncı hususunun birinci fıkrası kapsamında “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde” misyon yapmak üzere kaymakamlık onayı ile süreksiz olarak görevlendirilenlerin, bu vazifeleri sürecinde yerine getiremedikleri ek ders vazifelerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders fiyatından yararlandırılıp yararlandırılmayacaklarına ait görüş yazısı yayımladı.

Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Ulusal Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında misyon yapmakta iken ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Kararın 16’ncı unsurunun ikinci fıkrası kapsamında ek ders fiyatından yararlandırılmak üzere Vilayet ulusal Eğitim Müdürlüğü AR-GE Ofisinde, özel Ofiste ve Ölçme Kıymetlendirme Merkezi Müdürlüğünde süreksiz olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu süreksiz vazifeleri sürecinde ayrıyeten yatılı ve pansiyonlu okullarda belleticilik vazifesi verilip verilemeyeceğine ait görüş yazısı yayımladı.

Boş geçen derse giren yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi?

Ulusal Eğitim Bakanlığı, haftada 6 saat aylık karşılığı ders misyonunu tamamlayan bir yöneticinin, kurumunda Çeşitli nedenlerle boş geçen derslere girmesi halinde bu misyonu karşılığında haftada 6 saate kadar ek ders fiyatından yararlanıp yararlanamayacağına ait görüş yazısı yayımladı.

Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Kararın 5’inci ve 6’ncı hususlarında belirlenen aylık ve ek ders fiyatı karşılığı ders misyonlarından yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ek olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders misyonunu dolduranlara ise sırf ek olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders vazifesi verilebilmesi Mümkün bulunmaktadır.