Tag

Öğretmen

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Sendikalar Vakit vakit Türlü bahislerde hareket kararları alabilmektedirler. Lakin sendikaların Amel bırakma hareket kararı, resen verilen …

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesi, CHP tarafından yapılan müracaat üzerine 9.11.2022 tarihinde; 14 Şubat 2022 tarih ve 31750 sayılı Resmi Gazetede …